Kontakt

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres mailowy: zgloszenia@pts-seksuologia.pl

W sprawie faktur i rachunków prosimy zwracać się do księgowej PTS – Pani Krystyny Moskal mail: krystyna.mos1@wp.pl telefon: 502 918 336.

Opłaty prosimy wnosić na konto:
PKO BP S.A. XV o/W-wa: 21 1020 1156 0000 7102 0059 4978
Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
Ul. Marymoncka 34
01-813 Warszawa

W tytule przelewu prosimy wpisać imię/imiona i nazwiska osoby/osób, za które dokonywana jest wpłata wraz z dopiskiem „imię i nazwisko + opłata konferencyjna: konferencja pts 2022”.